Siedziba

OSPEL S.A.

Ul. Główna 128, Wierbka
42-436 Pilica

Centrala: 32 / 67 37 106 – 110
Fax: 32 / 75 08 499

e-mail: ospel@ospel.com.pl

DANE SPÓŁKI:

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000098682
NIP: 649 001 08 64
REGON: 272798719
Kapitał Zakładowy: 2 098 400 PLN (opłacony w całości)

Dojazd

Ładowanie

Ładowanie

Napisz do nas