• PlPolski
    • EnEnglish

Galwanizernia

Galwanizacja jest technologią, która wykorzystuje właściwości metali oraz procesy elektrochemiczne, dzięki którym jony pierwiastka tworzącego powłokę osadzają się na przedmiocie.

Oferujemy usługi cynkowania i oksydowania stali.

Cynkowanie galwaniczne polega na zastosowaniu procesu elektrolizy. Powierzchnia cynkowanej stali musi być dokładnie odtłuszczona, następnie jest poddawana trawieniu, dzięki czemu dochodzi do usunięcia korozji, a tak przygotowany materiał nadaje się do cynkowania.

Cynkowanie w naszej firmie odbywa się na nowoczesnej linii produkcyjnej sterowanej automatycznie, na której stosuje się technologie oparte na kąpieli kwaśnej w temperaturze do 25°C. Automatyzacja tego procesu pozwala nam na uzyskanie wysokiej powtarzalności. Aby zmniejszyć podatność na korozję stosujemy pasywację powłoki cynkowej.

Powłoki galwaniczne wykonujemy zgodnie z normami polskimi i zagranicznymi, a ich jakość sprawdzamy w naszym własnym laboratorium. Pozostałości pogalwaniczne są wstępnie neutralizowane na podoczyszczalni wydziałowej, a następnie oczyszczane w zakładowej oczyszczalni ścieków.

Oksydacja to proces polegający na pokryciu powierzchni metali cienką warstwą tlenków żelaza, z uwagi na nieznaczną odporność takiej powłoki na korozję, stosuje się dodatkowo pokrycie powłok oksydowanych olejami. Powłoki te mają zazwyczaj kolor czarny.

Wykonujemy również ręczną oksydację stali metodą chemiczną w kąpieli w temperaturze do 125-130°C, następnie powłoki pokrywane są olejami.

Maksymalne wymiary detali – 50x50x3mm
Minimalny wsad – 20 kg
Maksymalna powłoka Zn - 10 mikronów

Klientów zainteresowanych usługami galwanizacji, cynkowania, oksydacji zapraszamy do kontaktu z Panem Grzegorzem Bryłą z Działu Inwestycji pod adresem e-mail g.bryla@ospel.com.pl lub telefonicznie 32/67 37 106-110 wew. 288