• PlPolski
    • EnEnglish

Wydział Przetwórstwa Tworzyw

Przetwórstwo tworzyw sztucznych: termoplastycznych i termoutwardzalnych

Tworzywa termoplastyczne

Oferujemy usługi wykonywania detali z tworzyw termoplastycznych : ABS, PC, PC+GF, PA, PP, na wtryskarkach Arburg i Krauss Mafei, wyposażonych w roboty do odbioru detali i wlewków.
- siła zwarcia form – od 800 do 1600 kN
- minimalna wysokość formy – 200mm
- maksymalna wysokość formy – 500mm
- maksymalna masa wtrysku – ok. 184g
- możliwość barwienia tworzyw bezpośrednio na wtryskarkach

Tworzywa termoutwardzalne

Oferujemy usługi wytwarzania detali z tworzyw termoutwardzalnych, na prasie hydraulicznej.
- siła zamykania 1000 kN

Blistry

Oferujemy usługi w zakresie wykonywania opakowań typu blister, na formierce próżniowej z przystawką odcinającą.
- formowane materiały: PET, PVC, PS
- grubość stosowanych folii od 0,1 do 4mm
- wymiary okna formierki 500x700 mm
- max wys. formowania 150mm
- szerokość folii 540mm
- wykrawarka walcowa – prześwit między wałami 0-100mm, długość robocza wałów 1500mm
- możliwość wykonania, w naszej narzędziowni, wysokiej jakości, aluminiowych narzędzi do formowania blistrów

Klientów zainteresowanych ofertą przetwórstwa tworzyw sztucznych zapraszamy do kontaktu z Panem Grzegorzem Bryłą z Działu Inwestycji pod adresem e-mail g.bryla@ospel.com.pl lub telefonicznie 32/67 37 106-110 wew. 288