Sprzedaż krajowa

Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży                                                                                     Centrala tel.: 32 / 67 37 106 - 110
Michał Piekarczyk: wew. 271

Z-ca Dyrektora ds. Marketingu i Sprzedaży
Lucja Latacz: wew. 271
l.latacz@ospel.com.pl

Dział Obsługi Marketów
Kierownik Działu 
Arkadiusz Dziub: wew. 299
markety@ospel.com.pl

Zamówienia - Koordynator Sprzedaży Krajowej: wew. 391, 221
Jolanta Roch-Szota
Monika Sobczyk
mo@ospel.com.pl

Dział Analiz:
Mariola Grzesiak: wew. 390
m.grzesiak@ospel.com.pl

Monika Sobczyk: wew. 221
m.sobczyk@ospel.com.pl

Dział ds. Obsługi Inwestycji:
Kierownik Działu
Sławomir Kaziród: wew. 220
s.kazirod@ospel.com.pl

Dział Obsługi Klienta:
Kierownik Działu:
Barbara Błaszczyk: wew. 293
b.blaszczyk@ospel.com.pl

Ewa Męcik: wew. 295
e.mecik@ospel.com.pl

Sylwia Miśkiewicz: wew. 356
s.miskiewicz@ospel.com.pl

Justyna Kwiecińska: wew. 259
j.kwiecinska@ospel.com.pl